Zaproszenie

Ostatnie miesiące pokazały: Chcemy i musimy rozmawiać. Nie w stylu “tak albo-albo tak”, ale o tym, co pomiędzy, o odcieniach, nieprecyzyjności i ambiwalencji.

Z Tobą i z Wami chcemy wytrzymać że rzeczy są złożone, ludzie są złożeni – a granice są czasem tylko po to, by znów stać się bardziej płynne i przepuszczalne.

Zupełnie jak woda w Odrze, prawda?

W serii trylogii podcastów będziemy kłaść tematy z TraumaTische GegenWarten na stole, odwracać je i analizować w przyjazny, ale dokładny sposób. Wzdłuż i wszerz Odry.

Zapraszamy:

Mieszkańców wzdłuż Odry, pasterzy na terenach zalewowych, ludzi, którzy łowią ryby lub żeglują po Odrze, filmowców, tych, którzy wykonują pracę opiekuńczą, w prywatnych domach, w instytucjach kultury, w wolontariacie, naukowców, kuratorów, artystów, ludzi, którzy poświęcają Odrze swoje pisanie, fotografowanie, myślenie, tworzenie.

Nas, Katarzynę Blumberg-Stankiewicz i Alinę Kokoschkę, wspierać będzie artystka i podcasterka Patrycja Rozwora, założycielka “Kitchen Conversations”.